Freshman football takes on Northwest

Freshmen complete their season with a victory

The+freshman+team+gathers+around+their+coaches+for+an+end-of-season+speech%2C+Oct.+16

Kate Laubacker

The freshman team gathers around their coaches for an end-of-season speech, Oct. 16